תנ"ך - דברי הימים א פרק ד פסוק לו - ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...