תנ"ך - דברי הימים א פרק ד פסוק מא - ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי׀ יחזקיהו מלך־יהודה ויכו את־אהליהם ואת־המעינים המעונים אשר נמצאו־שמה ויחרימם עד־היום הזה וישבו תחתיהם כי־מרעה לצאנם שם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...