תנ"ך - דברי הימים א פרק ד פסוק ז - ובני חלאה צרת יצחר וצחר ואתנן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...