תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק ה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים