תנ"ך - דברי הימים א פרק ה פסוק ב - כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...