תנ"ך - דברי הימים א פרק ה פסוק כה - וימעלו באלהי אבתיהם ויזנו אחרי אלהי עמי־הארץ אשר־השמיד אלהים מפניהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...