תנ"ך - דברי הימים א פרק ה פסוק ג - בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...