תנך - ספר דברי הימים א פרק ה פסוק לד

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: