תנ"ך - דברי הימים א פרק ה פסוק לה - ואחימעץ הוליד את־עזריה ועזריה הוליד את־יוחנן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...