תנ"ך - דברי הימים א פרק ה פסוק לו - ויוחנן הוליד את־עזריה הוא אשר כהן בבית אשר־בנה שלמה בירושלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...