תנ"ך - דברי הימים א פרק ה פסוק ד - בני יואל שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...