תנ"ך - דברי הימים א פרק ה פסוק ו - בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...