תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק ו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים