תנ"ך - דברי הימים א פרק ו פסוק י - ובני אלקנה עמשי ואחימות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...