תנ"ך - דברי הימים א פרק ו פסוק טז - ואלה אשר העמיד דויד על־ידי־שיר בית ה' ממנוח הארון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...