תנ"ך - דברי הימים א פרק ו פסוק כ - בן־ציף צוף בן־אלקנה בן־מחת בן־עמשי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...