תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים