תנ"ך - דברי הימים א פרק ז פסוק כ - ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...