תנ"ך - דברי הימים א פרק ז פסוק כה - ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחן בנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...