תנ"ך - דברי הימים א פרק ז פסוק כו - לעדן בנו עמיהוד בנו אלישמע בנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...