תנ"ך - דברי הימים א פרק ז פסוק ט - והתיחשם לתלדותם ראשי בית אבותם גבורי חיל עשרים אלף ומאתים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...