תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק ח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים