תנ"ך - דברי הימים א פרק ח פסוק יג - וברעה ושמע המה ראשי האבות ליושבי אילון המה הבריחו את־יושבי גת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...