תנך - ספר דברי הימים א פרק ח פסוק ג

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: