תנ"ך - דברי הימים א פרק ח פסוק ג - ויהיו בנים לבלע אדר וגרא ואביהוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...