תנ"ך - דברי הימים א פרק ח פסוק ו - ואלה בני אחוד אלה הם ראשי אבות ליושבי גבע ויגלום אל־מנחת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...