תנ"ך - ונעמן ואחיה וגרא הוא הגלם והוליד את־עזא ואת־אחיחד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...