תנ"ך - ספר דברי הימים א פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים