תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק י - ומן־הכהנים ידעיה ויהויריב ויכין:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...