תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק יד - ומן־הלוים שמעיה בן־חשוב בן־עזריקם בן־חשביה מן־בני מררי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...