תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק ב - והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוים והנתינים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...