תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק כא - זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...