תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק כג - והם ובניהם על־השערים לבית־ה' לבית האהל למשמרות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...