תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק כד - לארבע רוחות יהיו השערים מזרח ימה צפונה ונגבה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...