תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק כח - ומהם על־כלי העבודה כי־במספר יביאום ובמספר יוציאום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...