תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק ג - ובירושלם ישבו מן־בני יהודה ומן־בני בנימן ומן־בני אפרים ומנשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...