תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק לא - ומתתיה מן־הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי באמונה על מעשה החבתים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...