תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק לג - ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת פטירים פטורים כי־יומם ולילה עליהם במלאכה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...