תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק לד - אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...