תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק לה - ובגבעון ישבו אבי־גבעון יעואל יעיאל ושם אשתו מעכה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...