תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק לז - וגדור ואחיו וזכריה ומקלות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...