תנ"ך - דברי הימים א פרק ט פסוק מא - ובני מיכה פיתן ומלך ותחרע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...