תנ"ך - ספר דברי הימים ב

Book of 2 Chronicles

מספר הסדרים: 14

מספר הפרשיות: 166

מספר הפרקים: 36

מספר הפסוקים: 822

מספר המילים: 13315

מספר האותיות: 54917