תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים