תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק יא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים