תנ"ך - דברי הימים ב פרק יא פסוק י - ואת־צרעה ואת־אילון ואת־חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...