תנ"ך - ויחזק את־המצורות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...