תנ"ך - ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את־לבבם לבקש את־ה' אלהי ישראל באו ירושלם לזבוח לה' אלהי אבותיהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...