תנ"ך - ספר דברי הימים ב פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים