תנ"ך - ויתחזק המלך רחבעם בירושלם וימלך כי בן־ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה׀ מלך בירושלם העיר אשר־בחר ה' לשום את־שמו שם מכל שבטי ישראל ושם אמו נעמה העמנית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...