תנ"ך - ויעל שישק מלך־מצרים על־ירושלם ויקח את־אצרות בית־ה' ואת־אצרות בית המלך את־הכל לקח ויקח את־מגני הזהב אשר עשה שלמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...